Лабиринт за двама

960 720 Ана Вълева

Веднъж пристъпили в лабиринта, имате само един противник и само един съюзник. Съюзникът ще ви позволи да се справите със същественото. Противникът ще ви тласне да се борите за дребното. Ако сразите противника, съюзникът ще загине. Ако спасите съюзника, противникът ще остане.

Връзката между две същества е най-голямото предизвикателство пред индивидуалността. В лицето на своя партньор срещаме едновременно възможността за близост и свързаност, но и заплахата да бъдем обезличени и погълнати от процеса. Започваме като двама, но неизбежно се преобразяваме в едно танцуващо цяло, понякога нехармонично, друг път – в синхрон. Танцът прилича на битка, а схватките са сякаш хореографирани. Границите избледняват и скоро забравяме, че в същината си сме независими създания.

Връзката оформя партньорите, точно колкото и те нея. В една връзка сме едни, а в следваща сме различни. Всеки със своите характеристики предпоставя какво да е участието на другия. Макар и да мислим, че познаваме човека, с който сме, ние знаем само какъв е, когато е с нас.

Често хората подхождат към отношенията с идеал за партньора и връзката, която искат да имат. Когато се влюбваме, сме склонни да надценяваме приликите си и позитивните качества на другия, само за да открием по-късно фундаменталната си различност. В процеса на свързване се натъкваме на неудобната истина, че до себе си имаме едно несъвършено същество, каквото сме и ние самите, и връзката ни е също така несъвършена.

Human design предоставя инструмент, чрез който двойката може да види връзката си обективно. Картата на партньорството разкрива потенциала и ограниченията на отношенията и посочва кое е непроменимо. Качеството на връзката обаче зависи от осъзнатостта на партньорите, дълбочината на разбиране и готовността им да участват в процеса. Информацията, която ни разкрива картата, изправя двойките пред две предизвикателства: да приемеш собствените си ограничения и да приемеш ограниченията на партньора си. Когато двамата партньори видят изложени непроменимите характеристики на всеки от тях и хореографията, предпоставена от тези дадености, те имат възможност да отпразнуват онова, което връзката им дава и да спрат да воюват, за онова, което тя не би могла да бъде.