разкази

N.

728 386 Ана Вълева

– Знаете ли какво е imago? – попита той след като внимателно се приближи, поздрави учтиво и се усмихна. На пръв поглед изглеждаше доста по-възрастен с прошарената си коса, но…