human design

Електромагнитни канали

720 540 Ана Вълева

Ние сме устроени да се свързваме. Всеки недефиниран център, канал и портал в картата ни е рецептор, чрез който възприемаме другия. Обичайно наричаме това обуславяне – по този начин хората…

Какво означава да бъдеш предназначен?

2283 1654 Ана Вълева

Какво означава да имаш предназначение? Замисляли ли сте се какво е да бъдеш пред-назначен? Чукът е устроен да нанася удари, черпакът – да загребва… С чук не можеш да приготвиш…

Уникалността е непредсказуема

2283 1654 Ана Вълева

Случва се хората да споделят: „Не ми харесва да ме категоризират и да ми казват какъв съм.“ Опасението им е свързано с нежеланието да бъдат оприличени и уподобени на някакъв…

Какво се опитваш да скриеш?

2283 1654 Ана Вълева

Хората често преживяват недефинираните си центрове като слабост и уязвимост и се стремят да замаскират или прикрият тези свои характеристики. Умът ни се оказва зает да измисля как да скрие…

За какво си мислиш?

2283 1654 Ана Вълева

В системата за дизайна на човека често говорим за Вътрешния Авторитет като начин за взимане на решение. Той е онзи механизъм в нас, който ни указва кое е коректно за…

Не-азът – схематичен и ограничаващ

2283 1654 Ана Вълева

Когато човек започне да експериментира с дизайна си, неминуемо се сблъсква с една основна дилема: изправен е пред възможността да изживява автентичната си природа, която лежи в дефинициите му, и…

Можеш ли да живееш с това да бъдеш различен?

700 481 Ана Вълева

Когато започнем да следваме своята Стратегия и да се вслушваме в своя Вътрешен Авторитет, постепенно започваме да се открояваме. Малко по малко поемаме встрани от утъпканите пътеки на социално приемливото,…

Любов (не)обяснима

960 641 Ана Вълева

Защо ни е нужно да бъдем обичани, за да обичаме себе си? Защо един се бори за любовта, а друг иска да я спечели? Защо несподелената любов изчезва, ако стане…

Въведение в понятието Не-аз

720 540 Ана Вълева

Системата за дизайн на човека е наука за диференциацията, която ни дава карта на нашата уникалност. Чрез Стратегията и Авторитета си, ние имаме възможността да реализираме автентичните са заложби. Когато…

Какво представлява системата за дизайн на човека?

720 540 Ана Вълева

Human design е наука за диференциацията. Тя описва как сме предразположени да бъдем различни и ни дава стратегии, чрез които да дадем пределен израз на своята уникалност. Ако си представим…