индивидуално консултиране

Как да бъда по-свързан със своята истина?

Индивидуално консултиране

Целта на индивидуалното консултиране е да подпомогне всеки, запознат с дизайна си, да адресира конкретни предизвикателства и стремежи, които се пораждат в процеса му.

Индивидуалната графика на тялото разгръща пред човек картата, която да го насочи към самия него. Но да бъде в действителност пропътуван пътя е приключение, което среща  пътешественика с многообразие от дилеми, които не винаги знае как да отработи. Човек може да се чувства хванат в капан от повтарящи се проблеми, когато не разполага подходящ инструментариум и със съдействието на някой, който резонира с новата версия на себе си, която иска да изведе на преден план. Опитвайки се да има по-автентично себеизразяване и отношения, може да се натъкне на трудности в това да внесе промяна в начина си на живот и съществува риск да се предаде пред привидната непоклатимост на увековечените модели.

Индивидуалното консултиране е услуга за търсещия подходи и практики, чрез които да премине през процеса на промяна и развитие, за да живее живот, който повече му приляга.  

Консултирането може да се състои в рамките на една сесия или да протича под формата на серия от сесии. По време на срещите ще работим върху поставената от клиента тема, използвайки графиката на тялото като начална точка или ориентир, но ще се съсредоточим върху актуалното преживяване в процеса на човек и спецификите на неговата дилема.

Моят личен стремеж е, посредством индивидуалното консултиране, да създавам контекст, в който човек да се превърне в авторитет за себе си.