Уникалността е непредсказуема

Уникалността е непредсказуема

2283 1654 Ана Вълева

Случва се хората да споделят: „Не ми харесва да ме категоризират и да ми казват какъв съм.“ Опасението им е свързано с нежеланието да бъдат оприличени и уподобени на някакъв стереотипен образ, да бъдат поставени в една категория с множество други и да бъдат сведени до набор от сходни характеристики. (Парадоксално, едновременно с това, също толкова често се случва и да описват себе си с гордост като част от определена категория: „Ние, Козирозите сме…“)

Системата за дизайна на човека няма за цел да ни каже какви сме, да ни постави в кутийка по тип или дефиниция.
Макар на базата на личната графика да може да се опише какъв е потенциала на едно същество и къде са спънките пред осъществяването му, никой не може да предскаже каква ще бъде уникалната му изява. „Картата не е територията.“(Алфред Кожибски) Ако разгледаш Рим на карта, колкото и подробна да е, тя не може да ти предаде усещането за това да бъдеш в Рим – да усетиш миризмите на Рим, да видиш как следобедните лъчи на слънцето оцветяват фасадите на сградите, да се изгубиш в тесните улички или да се скиташ под простряното пране между две къщи…

Личната графика и информацията, която получаваме от нея е едва начална точка за едно пътешествие, по време на което да откриеш себе си. 

То не може да бъде описано предварително, а само ретроспективно – като пътепис или мемоари.
Онова, което с лекота може да бъде описано в общи линии е онази комбинация от обусловени, заучени и несвойствени за автентичната ни природа характеристики, която наричаме Не-аз.

Не-азът е предсказуем, понеже е стереотипен.

Той е резултат от процеса на уеднаквяване, чрез който сме били подтиквани, възпитавани и приучавани „да бъдем като другите“, следвайки един или друг комплект от предавани в даденото семейство или общност разбирания и убеждения. Не-азът рядко е оригинален. В него се преплитат слоевете от обуславяне, напластени през годините.

Едно от основните въздействия на Не-аза се проявява в това, че той засенчва нашия Вътрешен Авторитет, възпрепятствайки именно онзи механизъм в нас, чрез който бихме могли да взимаме правилните решения за себе си. Не-азът тенденциозно застава на пътя на този процес. Той ни дава причини защо да направим или да не направим нещо, съветва ни как да постъпим на базата на онези заучени реакции, усвоени през годините, апелира към нас повтаряйки убежденията, които са посели у нас родителите, учителите, най-добрите приятели от пубертета, първите ни любовни партньори или менторите ни в професионален план…

Ако вземем за пример недефинирания център на Гърлото, Не-азът може да отклони решението по посока на това преднамерено да търсим внимание: „Как мога да привлека вниманието? Как мога да направя впечатление? Баща ми все ми повтаряше, че хората няма да те забележат, ако не идеш проактивно да им се представиш. “. И човекът с недефиниран център на Гърлото се втурва да се запознава с всички, да се представя, да участва в разговорите, опитвайки се да каже нещо впечатляващо… Когато е задвижван от Не-аза си този човек винаги ще бъде предсказуем.

Не-азът е схематичен и опростен.

Но когато едно същество е задвижвано от своята Стратегия и Авторитет, то е изненадващо – за другите и за самото себе си. То може и ще прояви своята автентична природа по начини, които не могат да бъдат предсказани или прогнозирани.

В своята уникалност човек е динамичен и движещ се израз на неповторимия синтез на своите уникални характеристики.

Наблюдавайки как живее своята природа, можем да видим приемствеността в моделите на неговата изява, но никога не можем да прогнозираме отклика на един Генератор, нито реакцията на едно далачно същество, а още по-малко – в какво ще изкристализира яснотата на емоционалното създание.

Уникалността е непредсказуема.

Именно затова системата за дизайна на човека е наука за диференциацията – как сме различни, по какъв начин сме предразположени да бъдем уникални и с каква неповторима комбинация от съставки разполагаме. Потенциалът може да бъде описан, но не и изявата му. Тя зависи от това къде ще ни заведе коректното следване на нашата Стратегия и Авторитет.