Monthly Archives :

март 2017

„Геометрия на любовта“

960 635 Ана Вълева

• Наука за уникалността: Кой съм Аз и кой си Ти? • Механика на привличането: какво ни събира и какво ни разделя? • Принцове и принцеси: как да знам дали…

Емоционалната връзка

3845 2386 Ана Вълева

Питали ли сте се защо една от областите в живота, в която повечето хора преживяват най-много турболенция, са интимните връзки? Един от отговорите на този въпрос се крие в могъществото…

Пътят на човешкия опит

720 540 Ана Вълева

Тази статия ще ви разкаже за Пътя на Човешкия Опит, който започва от 41 портал, Намаляване, поема през 30 портал, Прилепчивият Огън, порталът на Съдбите, движи се през 36 портал,…

Електромагнитни канали

720 540 Ана Вълева

Ние сме устроени да се свързваме. Всеки недефиниран център, канал и портал в картата ни е рецептор, чрез който възприемаме другия. Обичайно наричаме това обуславяне – по този начин хората…

Какво означава да бъдеш предназначен?

2283 1654 Ана Вълева

Какво означава да имаш предназначение? Замисляли ли сте се какво е да бъдеш пред-назначен? Чукът е устроен да нанася удари, черпакът – да загребва… С чук не можеш да приготвиш…

Уникалността е непредсказуема

2283 1654 Ана Вълева

Случва се хората да споделят: „Не ми харесва да ме категоризират и да ми казват какъв съм.“ Опасението им е свързано с нежеланието да бъдат оприличени и уподобени на някакъв…

Какво се опитваш да скриеш?

2283 1654 Ана Вълева

Хората често преживяват недефинираните си центрове като слабост и уязвимост и се стремят да замаскират или прикрият тези свои характеристики. Умът ни се оказва зает да измисля как да скрие…

За какво си мислиш?

2283 1654 Ана Вълева

В системата за дизайна на човека често говорим за Вътрешния Авторитет като начин за взимане на решение. Той е онзи механизъм в нас, който ни указва кое е коректно за…

Не-азът – схематичен и ограничаващ

2283 1654 Ана Вълева

Когато човек започне да експериментира с дизайна си, неминуемо се сблъсква с една основна дилема: изправен е пред възможността да изживява автентичната си природа, която лежи в дефинициите му, и…

Можеш ли да живееш с това да бъдеш различен?

700 481 Ана Вълева

Когато започнем да следваме своята Стратегия и да се вслушваме в своя Вътрешен Авторитет, постепенно започваме да се открояваме. Малко по малко поемаме встрани от утъпканите пътеки на социално приемливото,…