4-те Типа

4 превозни средства

4-те Типа

720 540 Ана Вълева

Това аудио представя на кратко 4-те Типа, разглеждани в системата за дизайн на човека (human design).
То е откъс от уводна лекция, проведена в рамките на фестивала „В небето“ през 2013г.