Консултиране

Психологическо Консултиране

Психологическото консултиране е услуга, която предлага пространството и инструментите за себе-изследване, за да изградите задълбочено себепознание и разбиране на своя ум, емоции и поведение. В терапевтичния процес имате възможност да изследвате своя модел на света, да припознаете повтарящите се ограничаващи патерни и да преработите трудните моменти от миналото.

Консултиране на двойки

Консултирането на двойки помага на партньорите да водят диалог около наболелите проблеми, докато същевременно прави видими моделите на свързване, които стоят в основата на трудностите. В този процес също така се набляга и върху развиването на нагласи и умения, необходими за да може двойката да има пълноценни и удовлетворяващи отношения.