Събития

Вярването, че любовта ще увехне с времето, се възприема почти като неопровержима прогноза за естественото развитие на отношенията. Често влизаме в отношения с очакването привличането помежду ни да отслабне, да си станем скучни, да започнем да се караме за битовизми, да се раздалечим от непоносимост или да се търпим с негодувание. Може да ни изглежда, че двойките, които са щастливи заедно в дългосрочна връзка, са по-скоро рядкост.

Но какво ако това вярване е по-скоро мит, отколкото предопределеност?

До преди половин век връзките са били нещо, в което хората се очаква да се справят инстинктивно, както съумеят с опита, който имат. Това е било една от онези житейски сфери, които е изглеждало, че е зависима от късмета и вградените в характера склонности на партньорите. Повечето хора не са разполагали с уменията за свързване, защото е липсвало структурирано разбиране за това как работят връзките. Едва от скоро принципите на процъфтяващите връзки и уменията, които са решаващи за качеството на отношенията, стават известни и можем да ги разпознаем и да се научим как да ги прилагаме.

В продължение на 40 години д-р Джон Готман изследва стотици двойки, търсейки отговор именно на въпроса какво води до раздяла и какво правят различно двойките, които остават щастливи заедно. Той установява, че има закономерности в начина, по който партньорите взаимодействат и тези закономерности определят качеството на отношенията и траекторията на техния развой.

По време на тази лекция ще поговорим за принципите на процъфтяващите връзки.

 • Ще разберем предсказуем ли е разпадът на отношенията и по какво може да бъде предвиден
 • Ще разгледаме какво отличава двойките в неудовлетворяващи отношения от тези в щастливи дълготрайни връзки
 • Ще узнаем кои са 7-те принципа на процъфтяващите партньорства
 • Ще поговорим как тези принципи могат да ни помогнат да отглеждаме обичта помежду си

Принципите, които д-р Джон Готман и неговият екип извличат, не само ни позволяват да бъдем по-осъзнати във връзките си, но и да внесем промени, с които да подобрим и обогатим отношенията си, за да се радваме на неувяхваща обич.

Лекцията ще се проведе онлайн на 15.02.2023 от 18:30 до 20:00ч в платформата zoom.

Цена за участие: 60 лв.

За записване:

„7-те принципа на процъфтяващата връзка“ е уъркшоп, разработен от Института Готман на базата на повече от 40 години научни изследвания на живота на двойките в дългосрочни отношения. Целта на курса е да ви даде нов поглед върху отношенията и да предложи научно проверени и доказани подходи, с които да укрепите връзката си и да управлявате конфликтите по здравословен и позитивен начин.

През 2021 получих правото да провеждам това събитие и от тогава с радост споделям безценните насоки на 7-те принципа.

По време на уъркшопа „7-те принципа на процъфтяващата връзка“ ще разширим разбирането кои са факторите, оказващи влияние върху развоя на отношенията и ще работим върху изграждането на умения, които подпомагат процъфтяващата връзка.

Ще разберете как да насърчавате уважението, привързаността и близостта във връзката си. Ще имате възможност да работите върху изграждането на по-дълбока свързаност помежду си. Ще узнаете как да поддържате конфликтните дискусии умерени, как да намерите изход от обсъжданията на болезнените теми, които са се превърнали в „задънена улица“ и как да укрепите усещането за стойност и смисъл във връзката си.

Като резултат от участието си в „7-те принципа на процъфтяващата връзка“:
 • ще развиете разбиране какво руши интимните отношения и как да го избягвате
 • ще придобиете яснота как да работите за подобряването и подхранването на връзката
 • ще разполагате с конкретни инструменти, които да ви служат, за да поддържате позитивната промяна в отношенията
 • ще знаете как да укрепите приятелството, доверието и ангажимента във връзката си
 • ще умеете да разграничавате решимите от нерешимите проблеми и ще бъдете наясно как да подхождате към тях
 • ще подобрите уменията си за справяне с конфликтни ситуации, преди да ескалират
 • ще бъдете запознати как да изграждате споделено усещане за смисъла и предназначението на връзката ви
 • ще имате насоки как да използвате силата на връзката, за да се насърчавате един друг в индивидуалното си развитие

Можете да участвате в това събитие като двойка или да се включите самостоятелно.

Посещавайки това събитие със своя партньор, ще имате възможност да работите заедно върху отношенията си в специално конструирани практически упражнения.

Ако се включите в събитието самостоятелно, ще можете да се концентрирате върху това как вие можете да внесете подобрения във вашата връзка. Макар и моделът на отношенията да се създава от двамата партньори, дори и единият е достатъчен, за да задвижи промяна.

Събитието е организирано в 8 онлайн срещи, всяка от които има лекционна и интерактивна част.

В първата среща ще узнаете как са извлечени 7-те принципа, ще се спрем на всеки от тях и ще видим как са взаимосвързани в обединяващ ги модел. Ще разгледаме как те се надграждат и всеки стъпва на предходните, подобно на къща с няколко етажа.

Всяка от следващите срещи ще бъдат посветена на един от 7-те принципа и ще се състои в рамките на 2 часа. Срещите ще са разделени на време за обсъждане, споделяне и въпроси по принципа, разглеждан на предходната сбирка, последвано от лекционна част върху следващия принцип и ще завършват с практически насочени упражнения, с които да приложите наученото в идния месец.
Онлайн форматът позволява за определен период от време да останете съсредоточени върху един конкретен принцип, да го изпробвате и практикувате преди да преминете към следващия. Постепенното надграждане помага да превърнете принципите в навици и да ги интегрирате.

Дати на провеждне:

Събитието ще се проведе в приода от 12 април до 31 май 2023, всяка сряда от 19:00ч

 • Среща 1: 12 април 2023 от 19:00 до 21:00ч
Моделът на „Стабилната къща на отношенията“: Кои са 7-те принципа на щастливата дълготрайна връзка и как може да се предскаже раздялата?
 • Среща 2: 19 април 2023 от 19:00 до 21:00ч
Как да поддържате приятелството помежду си с точна Карта на Любовта?
 • Среща 3: 26 април 2023 от 19:00 до 21:00ч
Как да подхранвате обичта, уважението и възхищението, за да останете влюбени десетилетия наред?
 • Среща 4: 03 май 2023 от 19:00 до 21:00ч
Защо е важно да бъдете отворени за влиянието на партньора ви и как да се справяте с несъгласията като екип?
 • Среща 5: 10 май 2023 от 19:00 до 21:00ч
Какво отличава решимите от нерешимите проблеми и как да ги разпознавате?
 • Среща 6: 17 май 2023 от 19:00 до 21:00ч
Какво е важно да знаете, за да разрешавате решимите проблеми ефективно като екип?
 • Среща 7: 23 май 2023 от 19:00 до 21:00ч (вторник)
Как да разпознавате и преодолявате неразрешимите проблеми?
 • Среща 8: 31 май 2023 от 19:00 до 21:00ч
Как да създадете споделено усещане за смисъл с ритуали за свързаност, споделени цели, ценности и символи и как да насърчавате индивидуалните мечти на другия?
Запис от срещите

В случай, че не успеете да се включите в някоя от срещите, ще имате достъп до запис от нея, който да подсигури, че няма да пропуснете нито един от 7-те принципа.

Онлайн участие

За срещите ще използваме плтформата zoom като след записване ще получите линк за достъп

Цена за индивидуално учстие:

– 600 лв при зплащане на цялата сума;
Възможност за плащане на вноски:
– 2 вноски по 325 лв

Цена за учстие кто двойка:

– 750 лв при зплащане на цялата сума;
Възможност за плащане на вноски:
– 2 вноски по 400 лв

За записване в уъркшопа:

Моля, попълнете формата за участие по-долу