Събития

На базата на 50 години изследвания на двойки Институтът Готман разработва научно базиран модел, който описва принципите на щастливите дълготрайни връзки.

Той разкрива какво отличава двойките, които са доволни от отношенията си и запазват обичта си с годините.

Независимо дали сте в партньорство в момента или сте необвързани,  „7-те принципа на процъфтяващите връзки“ може да ви бъде полезен. Семинарът ще ви предостави научно базирани изводи и практически насоки как да създавате или поддържате пълноценни дългосрочни отношения, в които обичта не увяхва с времето.

Търсейки отговор на въпроса по какво може да предскаже разпада на връзките, преди половин век д-р Джон Готман започва да изучава ежедневните взаимодействия в дългосрочните отношения на стотици двойки. В своята Лаборатория на Любовта той и неговите колеги извличат кои са моделите, по които в 90/100 от случите може да се прогнозира развоя на една връзка – дали партньорите ще се разделят, дали ще останат заедно, чувствайки се нещастни или ще имат дълга и щастлива връзка.

В този процес също така изкристализира и какво е ключово, за процъфтяващите партньорски отношения. На базата на резултатите, Джон и Джули Готман разработват модел, за да отрази кои са необходимите елементи на щастливите връзки.

Този световно известен модел може да бъде полезен на двойките, които се стремят да имат пълноценни и радващи душата отношения, които издържат проверката на времето, като им разкрива какво влияе на качеството на тяхната връзка в дългосрочен план.

По време на семинара ще научите:

 • По какво може да се предскаже раздялата?
 • Какви са сигналите, че е необходимо да укрепим отношенията си?
 • Кои са най-разрушителните модели във връзките и как могат да бъдат променени?
 • Какво бихме могли да направим, за да укрепим връзката си?
 • Как се създава, подхранва и развива щастливата дълготрайна връзка?
 • Кои са 9-те компонента, които изграждат Къщата на Силната Връзка?
  Как да прилагаме в ежедневието си принципите на процъфтяващите връзки?

Запознайте се със „7-те принципа на процъфтяващите връзки“  и дайте ново измерение на вашата връзка!

Събитието ще се проведе на живо на 14.10.2023 от 10:00 до 18:00ч.

Къде:
hOUR SPACE#3 – Общество за психология и психотерапия
ул. Дякон Игнатий 19

Цена за участие:
при записване до 15 септември – 200 лв., а след тази дата – 220 лв.

* Местата са ограничени

За да се включите в събитието, моля попълнете формата за регистрация

„7-те принципа на процъфтяващата връзка“ е практически насочен уъркшоп за двойки, разработен от Института Готман. На базата на повече от 50 години научни изследвания на живота на двойките в дългосрочни връзки, този курс от 8 срещи ще ви даде нов поглед върху отношенията и ще ви предложи научно проверени и доказани подходи, с които да укрепите връзката си и да управлявате конфликтите по здравословен и позитивен начин. Целта на този курс е да ви помогне да прилагате на практика 7-те принципа в ежедневието си.

През 2021 получих правото да провеждам това събитие и от тогава с радост споделям безценните насоки на 7-те принципа.

По време на уъркшопа „7-те принципа на процъфтяващата връзка“ ще разширим разбирането кои са факторите, оказващи влияние върху развоя на отношенията и ще работим върху изграждането на умения, които подпомагат процъфтяващата връзка.

Ще разберете как да насърчавате уважението, привързаността и близостта във връзката си. Ще имате възможност да работите върху изграждането на по-дълбока свързаност помежду си. Ще узнаете как да поддържате конфликтните дискусии умерени, как да намерите изход от обсъжданията на болезнените теми, които са се превърнали в „задънена улица“ и как да укрепите усещането за стойност и смисъл във връзката си.

Като резултат от участието си в „7-те принципа на процъфтяващата връзка“:
 • ще развиете разбиране какво руши интимните отношения и как да го избягвате
 • ще придобиете яснота как да работите за подобряването и подхранването на връзката
 • ще разполагате с конкретни инструменти, които да ви служат, за да поддържате позитивната промяна в отношенията
 • ще знаете как да укрепите приятелството, доверието и ангажимента във връзката си
 • ще умеете да разграничавате решимите от нерешимите проблеми и ще бъдете наясно как да подхождате към тях
 • ще подобрите уменията си за справяне с конфликтни ситуации, преди да ескалират
 • ще бъдете запознати как да изграждате споделено усещане за смисъла и предназначението на връзката ви
 • ще имате насоки как да използвате силата на връзката, за да се насърчавате един друг в индивидуалното си развитие

Можете да участвате в това събитие като двойка или да се включите самостоятелно.

Посещавайки това събитие със своя партньор, ще имате възможност да работите заедно върху отношенията си в специално конструирани практически упражнения.

Ако се включите в събитието самостоятелно, ще можете да се концентрирате върху това как вие можете да внесете подобрения във вашата връзка. Макар и моделът на отношенията да се създава от двамата партньори, дори и единият е достатъчен, за да задвижи промяна.

Събитието е организирано в 8 онлайн срещи, всяка от които има лекционна и интерактивна част.

В първата среща ще узнаете как са извлечени 7-те принципа, ще се спрем на всеки от тях и ще видим как са взаимосвързани в обединяващ ги модел. Ще разгледаме как те се надграждат и всеки стъпва на предходните, подобно на къща с няколко етажа.

Всяка от следващите срещи ще бъдат посветена на един от 7-те принципа и ще се състои в рамките на 2 часа. Срещите ще са разделени на време за обсъждане, споделяне и въпроси по принципа, разглеждан на предходната сбирка, последвано от лекционна част върху следващия принцип и ще завършват с практически насочени упражнения, с които да приложите наученото в идния месец.
Онлайн форматът позволява за определен период от време да останете съсредоточени върху един конкретен принцип, да го изпробвате и практикувате преди да преминете към следващия. Постепенното надграждане помага да превърнете принципите в навици и да ги интегрирате.

Дати на провеждне:

Събитието ще се проведе в приода от 12 април до 31 май 2023, всяка сряда от 19:00ч

 • Среща 1: 12 април 2023 от 19:00 до 21:00ч
Моделът на „Стабилната къща на отношенията“: Кои са 7-те принципа на щастливата дълготрайна връзка и как може да се предскаже раздялата?
 • Среща 2: 19 април 2023 от 19:00 до 21:00ч
Как да поддържате приятелството помежду си с точна Карта на Любовта?
 • Среща 3: 26 април 2023 от 19:00 до 21:00ч
Как да подхранвате обичта, уважението и възхищението, за да останете влюбени десетилетия наред?
 • Среща 4: 03 май 2023 от 19:00 до 21:00ч
Защо е важно да бъдете отворени за влиянието на партньора ви и как да се справяте с несъгласията като екип?
 • Среща 5: 10 май 2023 от 19:00 до 21:00ч
Какво отличава решимите от нерешимите проблеми и как да ги разпознавате?
 • Среща 6: 17 май 2023 от 19:00 до 21:00ч
Какво е важно да знаете, за да разрешавате решимите проблеми ефективно като екип?
 • Среща 7: 23 май 2023 от 19:00 до 21:00ч (вторник)
Как да разпознавате и преодолявате неразрешимите проблеми?
 • Среща 8: 31 май 2023 от 19:00 до 21:00ч
Как да създадете споделено усещане за смисъл с ритуали за свързаност, споделени цели, ценности и символи и как да насърчавате индивидуалните мечти на другия?
Запис от срещите

В случай, че не успеете да се включите в някоя от срещите, ще имате достъп до запис от нея, който да подсигури, че няма да пропуснете нито един от 7-те принципа.

Онлайн

За срещите ще използваме плтформата zoom като след записване ще получите линк за достъп

Цена за индивидуално учстие:

– 600 лв при зплащане на цялата сума;
Възможност за плащане на вноски:
– 2 вноски по 325 лв

Цена за учстие кто двойка:

– 750 лв при зплащане на цялата сума;
Възможност за плащане на вноски:
– 2 вноски по 400 лв

За записване в уъркшопа:

Моля, попълнете формата за участие по-долу