Как се разпалват кавгите?

1200 620 Ана Вълева

Знаете ли, че повечето кавги започват от по-дълбоко и мрачно място, отколкото можете да предположите?

Заровени в подкоровите структури на мозъка, бадемовидните тела са първите, които реагират на всеки намек за заплаха. Те сграбчват всеки невербален сигнал или обезпокоителна дума и алармират нервната система. Преди да разберете, вашето лице, тон на гласа и избор на думи подбуждат любимият ви човек да вдигне гарда си, правейки трудно да чуе посланието. Нека да разгледаме влиянието на тези миниатюрни, но могъщи части от мозъка.

Бадемовидните тела са миниатюрни структури в мозъка, които участват в преработването на емоции като страх, тъга и агресия. Оформени като бадеми, както името им подсказва, те ни подготвят да реагираме на опасностите. Те са настанени във всяка от хемисферите и задачите им са разпределени.

Бадемовидното тяло в дясната хемисфера сканира за опасни лицеви изражения, глас, звуци, движения и пози, а това в лявата – за опасни думи и фрази.

Любопитно е, че Бадемовидните тела са сред главните замесени, когато става въпрос за състояния на тревожност и често размерът им се оказва увеличен при деца, които са преживели хроничен стрес, израствайки в несигурна среда.

Бадемовидните тела са отговорни за проявата на страх, агресия и защитно поведение. Те също така играят роля във формирането и припомнянето на емоционални или свързани със страх спомени.

Бадемовидните тела са винаги нащрек за потенциални опасности.

Повечето двойки изразяват недоволствата и несъгласията си, по-начин, който стряска тези стражи на оцеляването. Още в първите секунди партньорите могат да активират един у друг усещането за опасност. Свъсените вежди, напрегнатото изражение, стиснатите устни, присвитите очи, резките жестове, повишеният глас, позата на готовност за престрелка, изборът на първа реплика – всичко това подтиква Бадемовидните тела за части от секундата да пуснат в действие каскада от невро-химични процеси, които ни подготвят за сблъсъка.

В момента, в който възприемем заплаха, физиологията ни се променя и начина, по който взаимодействаме също.

Именно поради тази причина, първата 1 минута от разговора е решаваща за неговия изход. Уви, в 96% от случаите, конфликтните ситуации започнали сурово, не се разрешават конструктивно.

Една от причините за тази злополучна тенденция е, че когато Бадемовидните тела подадат алармения сигнал, по-примитивните и еволюционно по-стари части на мозъка завземат контрола над поведението. Партньорите се оказват лишени от способността да бъдат рационални и емпатични, изгубват способността си да се чуват със загриженост, ресурса им за творческо решаване на проблеми е силно ограничен. В това състояние единствено най-старите, репетирани модели на поведение остават на разположение и поради тази причина реагираме като в заучена хореография, както сме правили винаги. В зависимост от това колко разклатен е фундамента от доверие, ангажимент и приятелство, толкова по-трудно е да се коригира тона на взаимодействието.

Как да направим следващата кавга с любимия по-сполучлива?

Започнете меко

Знаейки, че Бадемовидните тела сканират за всеки признак на опасност, имайте предвид какво може да алармира бадемовидните тела у другия, независимо от намеренията ви:

  • повишеният тон на гласа
  • напрегнато изражение на лицето
  • заплашителна поза
  • резки, отсечени движения, особено в периферията на погледа
  • думи и фрази, които са плашещи или се придобили смисъла на заплаха

В началото на разговора, добре е да започнете меко, защото първата минута е решаваща за изхода.

Ако искате да повдигнете проблемна тема или да обсъдите разстройваща ситуация, как ще представите въпроса в началото, ще определи дали другият ще има ресурса да ви чуе или ще се мобилизира за битка. Изберете думи, които не съдържат заплаха, поднесете посланието кратко (колкото по-дълго говорите, толкова по-вероятно е да кажете някоя плашеща дума), изразявайки нужда, придружена с изпълнима молба.

Следете какво се случва с партньора ви

Измененията, които настъпват във физиологията, когато Бадемовидните тела вдигнат аларма, са видими в тялото и партньорите биха могли да ги забележат, ако наблюдават другия. Често пъти хората отместват поглед докато говорят или слушат, за да си съберат мисълта или да намалят напрежението, но по този начин изгубват контакт. Без обратната връзка от лицето и тялото на другия, нямаме яснота какъв е ефекта от това, което комуникираме и не знаем дали междувременно не сме изгубили слушателя си. Поддържайки заплашително поведение, говорейки твърде дълго, използвайки интензивен език и висок тон, партньорите правят вероятно другият да оглушее за тяхната гледна точка. Ако следят какво се случва на лицето и какво им предава тялото на любимия, биха могли да знаят кога е време да променят подхода или дори да направят пауза.

Поправяте ефективно и разрешавайте бързо

Много двойки се въвличат в дълги и люти схватки, които често не само не разрешават поставения проблем, но се проточват в дни, в които партньорите общуват с враждебност или дори не си говорят, освен ако не крайно наложително. Понеже Бадемовидните тела участват в създаването на емоционални спомени, особено свързани със страха, всяка продължителна кавга или неразрешена нараняваща ситуация се съхранява в дългосрочната памет. Натрупването им води до това не само да асоциираме партньора с болезнени преживявания, но и да гледаме назад към историята на връзката и да я пренаписваме като съставяме по-негативна версия и считаме нея за по-достоверна.

Двойките, които остават в щастлива връзка, имат тенденцията дори и в моменти на несъгласие да си предават посланието, че все още са приятели, макар и в момента да спорят. Когато един от партньорите забележи, че напрежението или негативността се покачват, прави малък жест за помирение. Сигналите на добронамереност като усмивка, допир, мило обръщение, въпрос „Ок ли си?“, изрязването на съгласие или доза хумор, възстановяват тона на разговора достатъчно, за да предпазят партньорите от това да бъдат отвлечени от загрижените за оцеляването части на мозъка. Тези двойки не се опитват да разрешат големите несъгласия на едно сядане, а се стремят да намерят достатъчно равновесие, за да могат да продължат обсъждането конструктивно във времето.

Макар и да изглежда сякаш една кавга има своите съвсем обективни причини, обикновено състоянието, в което са партньорите, когато имат несъгласия е решаващо за качеството на разговора. Когато „примитивните“ части на мозъка са взели превес, конструктивното общуване е възпрепятствано. Често конфликтът е схватка, започната от стреснатите Бадемовидни тела, която превзема партньорите отвътре. Успокойте ги, преди да търсите разрешение.

Библиография:

“The Marriage Clinic – A Scientifically Based Marital Therapy”, John M. Gottman, Ph.D.

“Wired for Love: How Understanding Your Partner’s Brain and Attachment Style Can Help You Defuse Conflict and Build a Secure Relationship”, Stan Tatkin, PsyD MFT

“The Strange Order of Things: Life, feeling and the Making of Cultures”, Antonio Damasio