Електромагнитни канали

"Ела по-близо!/Махай се!"

Електромагнитни канали

720 540 Ана Вълева
Ние сме устроени да се свързваме. Всеки недефиниран център, канал и портал в картата ни е рецептор, чрез който възприемаме другия. Обичайно наричаме това обуславяне – по този начин хората ни влияят. Но нека за момент се съсредоточим върху всички онези портали в картата ви, които не са част от дефиниран канал. Те стърчат като протегнати ръце, както от дефинираните, така и от недефинираните ви центрове и жадуват да бъдат докоснати от отсрещния портал и по този начин да намерят изява. Те опипват реалността, за да намерят другата ръка. И я намират у другия. Тогава се случва нещо особено интересно. Когато един човек има единия портал и срещне друг човек, който има противоположния портал, помежду им често има привличане, което наричаме Електромагнетизъм. Докато тези двама души са заедно, техните два портала формират канал. Сам по себе си нито един от двамата не притежава качеството на енергията на този канал. Но когато са заедно и докато трае това, те могат да изживяват това качество.
Нека разгледаме един пример. Да си представим за момент, че имаме Той и Тя. Той носи в картата си 12 портал, порталът на Артикулацията (в центъра на Гърлото), а Тя – 22 портал, порталът на Изяществото (в центъра на Емоционалния Слънчев сплит). Заедно тези два портала формират канала 12/22, Откритост, един от най-романтичните канали в картата. Нито един от двамата, нито Той, нито Тя, няма дефиниран Емоционален Слънчев сплит. Но когато са заедно нейното изящество ще го вълнува, неговите думи ще я карат да го слуша в захлас. В пространството между тях ще се зароди атмосфера на поезия и романтика, която може да предизвика у нея увлечение към него, а у него – готовност да изостави своята предпазливост. Заедно те може да изживяват страст и магия, която да ги вълнува дълбоко и да породи силни, контрастни емоции у тях. Възходите и спадовете могат да са внезапни и резки и за всеки от тях да е парадоксално как е възможно да изживяват такива амплитуди в настроенията си.
Емоциите съществуват в квантума на тяхната свързаност. Ако след време се озоват във връзка с различен партньор, който не носи 12 или 22, те могат да забележат контраста. Може да открият, че с този нов човек не са нито романтични, нито така емоционални, че няма поезия в думите и отношенията текат по друг начин. Защото квантумът ще бъде друг и ще има друга динамика.
Често пъти онова, което ни притегля към другия е именно Електромагнетизма. Той е искрата, която прехвърча, за да запали огън. Той може да се окаже причината да започнем връзка. Но той не е онова, което може да гарантира връзката да просъществува. Електромагнетизмът има и друга страна: отблъскването. Същото онова, което така ни привлича у някого, може да ни дразни три месеца по-късно. Когато има твърде много електромагнитни канали, привличането съвсем естествено се преобръща в отблъскване и както сме призовавали другия „Ела по-близо!“, започваме да му крещим да се маха. А след това – отново да се върне.
В недефинираните пространства в картата винаги сме обект на обуславяне. И колкото и да е приятно за известно време да изживяваме качеството на противоположния портал, онзи, към който се стремим, в един момент обуславянето, което получаваме ни идва в повече и искаме да бъдем себе си отново. Докато сме с другия, ние никога не сме собствения си дизайн. Нито един от двамата не е. Ние сме цялото, което е повече от частите и изживяваме дизайна на това обобщено същество, което се формира от двамата – Тойтя – Тятой – и едновременно нито един.
Уловени в квантума, ние не можем да изживеем нищо друго освен спецификата на тази връзка, с нейните ограничения. Има връзки, които не са интелектуални или са твърде интелектуални, в които има по-малко секс или само секс, в които няма дълги разговори или в които непрестанно говорим, в които няма вълнение или има твърде много драма т.н. Склонни сме да се обвиняваме за това, че във връзката липсва нещо или друго е в повече, без да проумяваме, че тя е ограничена да бъде само това, което е. Обикновено, рано или късно имаме нужда да излезем от свързването, за кратко или завинаги, за да изживеем нещо различно. Ние сме устроени да се свързваме и всяка връзка има своя природа, предназначение и време. Встъпвайки коректно в отношенията, следвайки своята Стратегия и Вътрешен Авторитет, можем да изживеем онова, което е заложено във връзката без съпротива към характера й.