„Лицата на автентичността“

960 720 Ана Вълева

Лекцията „Лицата на Автентичността: Коя е твоята житейска роля?“ се проведе в рамките на фестивала „Свободата да бъдеш“ през ноември, 2016г.

Системата за дизайн на човека е наука, която има за цел да опише уникалното устройство на всеки един от нас, разкривайки ни как сме предразположени да се разграничим като неповторими същества. Тя насочва вниманието ни към онова, което е заложено у нас като дадености и склонности и ни подтиква да му дадем израз. Human Design е практически ориентирана система, която ни показва чрез какви механизми можем да изявим своите заложби и как да не възпрепятстваме собствената си реализация.

Познаването на уникалното ни устройство ни дава силата да не се поддаваме на общите концепции за правилно и подходящо, да следваме своята вътрешна мъдрост и по този начин да живеем с повече лекота. Системата отваря вратата към един процес, чрез който откриваме своята автентична изява и правим своя принос в света.

Като неповторими същества, вплетени в тъканта на живота, ние сме дълбоко взаимосвързани и всеки от нас има своето предназначение и роля, които да изпълнява. Устроени сме да осъществяваме конкретни функции и по този начин, съзнателно и несъзнателно, да допринасяме към процеса и на онези, с които взаимодействаме. Познавайки и живеейки своята роля, можем да участваме в живота по-пълноценно и с повече усещане за смисъл и ценност.

Тази лекция е посветена на красотата да бъдем неповторими изпълнители на своята роля с дълбокото разбиране за нейната значимост. Ще изследваме темата като разгледаме 12-те Профила, които описва системата за дизайн на човека и чрез тях ще надникнем към своето лично предназначение.

Профилът е един от най-важните аспекти в индивидуалната графика, понеже носи 70% от информацията за нас. Той съчетава в себе си съзнателната ни склонност към определени поведения или начини на взаимодействие и несъзнателната предразположеност, която носим като нагласа по природа. 12-те Профила разкриват 12 различни модела на себеизразяване, общуване, създаване и поддържане на връзки. Разполагайки с разбиране за тях, бихме могли да приемем и утвърдим своята различност и да бъдем по-толерантни към различността на другите.