Предстоящи събития:

Какво още?

Често двойките ме питат дали тяхната връзка ще просъществува във времето. Под повърхността стоят неизказани въпроси: Дали сме съвместими? Дали избрах правилния човек? Щом имаме такива кавги, дали сме един за друг? Много двойки безмълвно си задават подобни въпроси, сблъсквайки се в предизвикателствата на партньорските отношения.

На базата на дългосрочни наблюдения на повече от 3000 двойки, институтът „Готман“ разработва методология, с която може да бъде направен преглед на връзката. Чрез нея могат да се установят силните страни на партньорството, както и конкретни области за подобение.

Статистиката сочи, че двойките обикновено отлагат около 6 години след като неприятностите започнат, преди да потърсят помощ за отношенията си. До тогава често се оказват изпълнени с толкова негодувание и умора, че възстановяването на щастието и доверието във връзката изглежда невъзможно.

Използвайте резултатите от десетилетия изследвания, за да внесете качествена промяна в отношенията си!