Психологическо консултиране

Психологическото консултиране е услуга, която предлага пространството и инструментите за себе-изследване, за да изградите задълбочено себепознание и разбиране на своя ум, емоции и поведение. В терапевтичния процес имате възможност да изследвате своя модел на света, да припознаете повтарящите се ограничаващи патерни и да преработите трудните моменти от миналото.

Кога е подходящо психологическото консултиране?

Психологическото консултиране може да бъде от полза в многообразие от ситуации, в които може да ви се струва, че е необходимо да се справите сами, но се затруднявате да намерите решение или търсите помощ от своето обкръжение, а хората около вас нямат ресурса да ви помогнат.

 • Изпитвате често неувереност и тревожност
 • Често имате състояния на потиснатост
 • Срещате трудности в справянето с емоциите
 • Чувствате се блокирани и не можете да направите промени
 • Струва ви се, че саботирате себе си
 • Мислите не ви дават спокойствие
 • Стресът ви дестабилизира и не успявате да се справите
 • Преминавате през труден период
 • Преживявате съмнение в себе си и самокритика
 • Питате се защо се чувствате по начин, който не разбирате
 • Връщате се към едни и същи моменти от миналото
 • В житейската ви история има трудни преживявания, които избягвате да обсъждате
 • Чувствате се несигурни и неспокойни, когато общувате
 • Сблъсквате се с проблеми в близките връзки
 • Затруднявате се да поставяте и поддържате границите си
 • Озовавате се в повтарящи се ситуации в отношенията, без да знаете защо
 • Опитвате се да се справите с раздяла или загуба
Какви са ползите от психологическото консултиране?
 • Като разберете по-дълбоките структури на вашите вярвания за себе си, другите и начина, по който функционира животът, можете да пренапишете остарелите правила и да създадете нова траектория за вашето бъдеще.
 • Изследвайки и схващайки как вашият отношенчески контекст ви е оформил, може да прекъсне старите начини на взаимодействие и до отваряне на нови възможности за автентична и дълбока близост.
 • Отърсвайки се от навичните модели, които са ограничавали житейските възможности, можете да влезете в досег със своите преди недостъпни ресурси и да бъдете свободни да мечтаете, да действате, да се развивате, да създавате, да поддържате, да се грижите, да обичате и да бъдете обичани.
Какво се случва в процеса на психологическо консултиране?

Психологическото консултиране е пътуване във времето, което ви позволява да се движите между миналото, настоящето и бъдещето.

 • В процеса може да навестим важните периоди във вашето минало, за да извлечем какви заключения може да сте направили за себе си, другите и живота и да разгледаме как те са отразени в настоящето. Понякога, част от вярванията, които сме приели на някакъв етап, е възможно да не ни служат добре и консултирането позволява да бъдат поставени под въпрос в подкрепяща среда.
 • В този процес може да се върнем назад във вашата лична сюжетна линия, за да открием кои са моментите, довели до ключови решения, които влияят на качеството на живота ви сега.
 • Връщайки се назад, можем да проследим заедно кои са били значимите други, чиято роля е повлияла във вашето развитие и да установим какъв е ефекта на техния принос в настоящето.
 • Вниквайки в историята, която ви е оформила, ще можете да схванете какво поддържа постоянстването на трудностите, които срещате.
 • Изваждайки на повърхността мислите, вярванията, емоционалните патерни и повтарящите се модели на поведение, ще придобиете по-добро разбиране за себе си и ще развиете нагласи и способности за справяне, както в ежедневието така и в трудни моменти.

Но не винаги предизвикателствата идват от миналото.

Когато преминаваме през период на преход и пренареждаме живота си за да се адаптираме към множество промени, не е необичайно да преживеем криза. Раздялата и загубата са едни от най-комплексните примери за обстоятелства, които ни поставят на изпитание.

В тези моменти често пъти се нуждаем от допълнителни ресурси и умения, които да ни помогнат да се справим.

В процеса на консултиране обединяваме сили, за да можете да изградите себе-познание, умения за справяне с емоциите и разбиране за това как да разпознавате и посрещате нуждите си като мобилизирате собствените си ресурси и мрежа за подкрепа.

Ако се питате дали психологическото консултиране е подходящо за вас, свържете се с мен, за безплатна първа консултация.